Stanowisko STORM ws. programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027

Stanowisko STORM ws. programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027

W dniu 16 września 2022 roku STORM przekazał do  Ministerstwa Zdrowia opinię do Programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027. Uwagi przekazane przez naszych członków i ekspertów wskazywały na potencjalne problemy w realizacji projektu oraz jego błędy merytoryczne i formalne. W wielu zakresach zapisy Projektu postrzegane są przez członków STORM jako zagrożenie dla funkcjonowania…

Stanowisko STORM ws. wdrożenia EDM i ZM

Stanowisko STORM ws. wdrożenia EDM i ZM

W dniu 7 czerwca 2021 roku STORM przekazał do  Ministerstwa Zdrowia swoje krytyczne stanowisko wobec trybu wprowadzania zmian w zakresie eZdrowia oraz zaproponował zmianę sposobu współpracy pomiędzy dostawcami systemów HIS i AG oraz instytucjami centralnymi odpowiedzialnymi za wdrożenie EDM i ZM. Treść pisma do Ministerstwa Zdrowia